Đào tạo kỹ năng quản lý lãnh đao cho Công Ty Hyundai Vinashin

Ngày 12  tháng 05 năm 2015, tại Khánh Hoà, Công Ty Hyundai Vinashin đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức đào tạo Inhouse với chương trình Kỹ Năng Quản Lý dành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý của Công ty.

Hiện Hyudai Vinashin là một trong những Công ty lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu với quy mô đầu tư rất lớn. Và để hướng đến mục tiêu trở thành nhà máy tàu biển hàng đầu thế giới Công ty đã không ngừng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các nhu cầu công việc

Chương trình lần này nhằm giúp cho các Anh Chị nâng cao được nhận thức về vai trò quản lý trong bối cảnh của tư duy toàn cầu cũng như cung cấp cho các Anh Chị những kỹ năng thiết thực có thể ứng dụng ngay vào công việc thực tế để nâng cao khả năng quản lý điều hành của mỗi cá nhân

Bên cạnh, các Anh Chị cũng được Chuyên gia chia về cách thức quản trị tối ưu thời gian để luôn có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống của mình.

Một số hình ảnh đào tạo: