Đào tạo chương trình “Vai trò thủ lĩnh” cho công ty Vincom

Ngày 08 tháng 05 năm 2016 , VINCOM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Vai Trò Thủ Lĩnhdành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý của Tập Đoàn dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn 
Chương trình lần này nhằm giúp cho các Anh Chị Quản Lý nhận thức rõ vai trò của mình trong lộ trình phát triển hiện đại và tương lai của Tập Đoàn. Trong chương trình các Anh Chị đã được Chuyên Gia chia sẻ những quan điểm hiện đại đối với một người Quản Lý
Bên cạnh, các Anh Chị cùng nhau chia sẻ những tình huống thường gặp để mọi người cùng  đưa ra những bài học kinh nghiệm trong việc điều hành công việc của mỗi người. Với mỗi tình huống, Chuyên gia đã đúc kết và cô đọng bằng những công thức để các Anh Chị dễ nhớ và có thể áp dụng ngay thực tế công việc
Ngoài ra, Chuyên gia Trần Đình Tuấn cũng đã hướng dẫn cho các Anh Chị những cách thức để có thể có những quyết định đúng đắn, phương pháp tạo ra sự ảnh hưởng tích cực đối đối tác, nhân viên cũng như những phương thức để các Anh Chị có thể tạo và duy trì năng lượng làm việc trong tổ chức
Cuối cùng các Anh Chị được chia sẻ những nghệ thuật tâm lý trong giao tiếp, trong việc phối hợp giữa các bộ phận để chất lượng công việc luôn được cao nhất cũng như cách thức để hoá giải các xung đột trong tổ chức để mục tiêu của toàn Công ty không bị gián đoạn trong suốt quá trình thực hiện
Một số hình từ Chương trình đào tạo :